Trường tổng hợp về giải trí và sáng tạo thực hiện giấc mở trở thành nghệ sĩ chuyên nghiệp

97.5% sinh viên có nguyện vọng đi làm (bao gồm cả sinh viên người Nhật) đã tìm được việc làm!

Chế độ học bổng dành cho lưu học sinh xuất sắc

Miễn giảm 300.000 yên từ học phí trong 2 năm.

(Năm đầu tiên 200.000 yên, năm tiếp theo 100.000 yên)